ข่าวท้องถิ่นข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์

รู้ก่อนสาด! ทนายเตือนคนเล่นสงกรานต์ สาดใส่คนไม่เล่น ทำทรัพย์สินเสียหาย เปิดเพลงดัง ระวังโดนโทษหนัก

434views

By editor Posted on เมษายน 9, 2019 12 second read  125

เครดิตภาพ : OKNation

ทนายรณณรงค์ เตือนคนเล่นน้ำสงกรานต์ สาดใส่คนไม่ยินยอมพร้อมใจ ทำทรัพย์สินเสียหาย ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดตามกฎหมาย ส่วนใครเปิดเพลงเสียงดังมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท…

วันที่ 9 เม.ย.62 นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เจ้าของเพจ ทนายคู่ใจ ได้โพสต์ให้ความรู้เรื่องการสาดน้ำวันสงกรานต์ โดยระบุว่า 1. สาดน้ำผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจ มีความผิดในมาตรา 397 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. สาดน้ำคนที่เขาบอกว่า ไม่เล่นๆ แต่โดนสาดเปียก มือถือพัง เอกสารเสียหาย ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น แต่หากผู้กระทำมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล จะให้ทรัพย์สินของผู้ถูกสาดน้ำเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. หญิงสาวโดนคนสาดน้ำจนเปียก แถมโดนล้วง คลำ คลึง การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีที่ลวนลามหญิงสาว อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทําได้กระทําโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ โครมมมม น้ำเย็นเจี๊ยบ น้ำสกปรก ราดจนเปียก ถ้าเล่นน้ำเย็นไม่ถือว่าผิด แต่ถ้าเล่นน้ำเย็นผสมน้ำแข็ง และสาดไปที่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความหวังผลให้คนผู้นั้นหัวร้างข้างแตก ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ ผู้เล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำผสมน้ำแข็งไปโดนผู้อื่น จนหัวร้างข้างแตก โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ คือ ประมาท จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากผู้เล่นน้ำสงกรานต์นำน้ำสกปรกมาใช้สาดผู้อื่น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 และมาตรา 397

นอกจากนี้ หากเปิดเพลงเสียงดังรบกวน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข มาตรา 25(4) ,74 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท.

แหล่งที่มา : Click

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของนครราชสีมา : Click

Leave a Response