ข่าวท้องถิ่นข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯโคราช นำเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

430views

 วันนี้( 9 เมษายน 2562 ) เวลา 10.40 น. ที่พระวิหารหลวง(อุโบสถ์) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมวรนายก เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 , พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3   พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผู้บังคับการมรฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 และ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ จิตาอาสาทั้งทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนได้ร่วมกั นประกอบในพิธีตักน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก โดยนายวิเชียรฯเป็นผู้กล่าวคาถาตักน้ำจาก” ขันน้ำสาคร” บรรจุในคันโทเซรามิกตกแต่งลวดลายสีทอง ความสูง 40 ซม. ขนาดความจุ 4.5 ลิตร น้ำหนัก 2.5 กก. ด้านหน้าประทับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหลังประทับตราประจำจังหวัด ส่วนบรรยากาศมีกลุ่มจิ ตอาสาเฉพาะกิจพร้อมใจสวมเสื้อสี เหลืองสวมหมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีฟ้าพระราชทาน มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉาะกิ จจำนวน 1,000 คนแบ่งเป็น 7 งาน อาทิ รักษาความปลอดภัย และจราจร , งานแพทย์และสาธารณสุข , งานขนส่ง , งานบริการและส่งกำลังบำรุง , งานนิมทรรศการและพิธีการ , งานโยธา และงานโครงการและกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติ และการตั้งโรงานทานฟรีแก่ผู้ร่ วมกิจกรรมมหามงคลสำคัญ  

 ทั้งนี้ตามด้วยพิธีดับเทียนชั ยด้วยใบพลู โดยพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฯ คณะสงฆ์ 30 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถาก่ อนร่วมกันประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิ กแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่ งต่อเวียนจนครบ 3 รอบ สื่อความหมายนำสิ่งไม่ดี ออกจากตัว แล้ววักสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลเข้าหาตัว เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งเป็นพิธีมหามงคล และมีความเป็นสิริมงคล อีกทั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย

แหล่งที่มา : Click

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของนครราชสีมา : Click

Leave a Response